menu
nagłówek | header | image

Wstępny program

Sesja 1 - Wykłady edukacyjne
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja
09.45-10.10
aHUS, śródbłonek i nadciśnienie tętnicze - ABC
Prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja, UM Poznań
10.10-10.35
Uszkodzenie naczyń i zaburzenia funkcji lewej komory serca u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin, IPCZD Warszawa
10.35-11.00
Gasimy pożar: leczenie farmakologiczne w otyłości - wytyczne PTLO w codziennej praktyce lekarskiej
Dr hab. Monika Szulińska, Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, UM Poznań
11.00-11.15
☕ Przerwa kawowa
Sesja 2 - Wykłady edukacyjne
Przewodniczący sesji: Dr hab. n. med. Piotr Skrzypczyk
11.15-11.30
Nastolatek z nadciśnieniem tętniczym-interwencja psychologa
Dr Maria Nowosadko, UM Poznań
11.30-11.40
Wtórne nadciśnienie tętnicze-kiedy skierować do specjalistów? Kluczowe elementy aktualnej diagnostyki hiperoksalurii. Wykład sponsorowany firma Medison
Prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka, UM Poznań
11.40-12.05
Ruch na RECEPTĘ w chorobie nadciśnieniowej
Prof. dr hab. n. med. Nadia Sawicka-Gutaj, UM Poznań
12.05-12.30
Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego wtórnego u dzieci i młodzieży - doświadczenia własne
Dr hab. n. med. Piotr Skrzypczyk, UM Warszawa
12.30-12.45
☕ Przerwa kawowa
Sesja 3 - Wykłady edukacyjne
Przewodniczący sesji: Dr hab. n. d. Łukasz Obrycki, prof. IPCZD
12.45-13.10
Profilaktyka nadciśnienia tętniczego w Polsce i w Europie: czy są rozwiązania systemowe, do których możemy odsyłać pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Prof. dr hab. Ewelina Chawłowska, UM w Poznaniu
13.10-13.35
Zespół metaboliczny - co nowego?
Dr hab. n. d. Łukasz Obrycki, prof. IPCZD, IPCZD Warszawa
13.35-14.00
Stymulanty, nadciśnienie tętnicze i co dalej?
Dr n. med. Eryk Matuszkiewicz, UM Poznań
14.00-15.00
🍽 Lunch
Sesja 4 - Prezentacje naukowe i przypadki kliniczne
Klub Młodego Hipertensjologa
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka
15.00-15.20
Wpływ morsowania na morfologię i funkcje mikrokrążenia u osób zdrowych
Wojciech Sajdak, Edyta Dąbrowska, Urszula Matuszewska, Karolina Kaczmarczyk, Marcin Hellman, Jacek Wolf, Krzysztof Narkiewicz, Alicja Dąbrowska-Kugacka, GUM
15.20-15.40
MikroRNA jako marker u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym
lek. Michał Szyszka, UM Warszawa
15.40-16.00
Markery stanu zapalnego u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i białego fartucha
lek Katarzyna Dziedzic-Jankowska, UM Warszawa
16.00-16.20
Cztero-letnia dziewczynka z nadciśnieniem tętniczym wtórnym do nawracających zakażeń układu moczowego czy dysplazji nerek?
Paulina Matuszak, UM Poznań
16.40-17.00
Nadciśnienie tętnicze z uszkodzeniami narządowymi. Jaką diagnostykę okulistyczną potrzebujemy?
Katarzyna Maćkowiak-Lewandowicz, UM Poznań
17.00-17.30
Dyskusja i zakończenie konferencji
aktualizacja: 2024-06-09