menu
nagłówek | header | image

Opłaty

do 31.03.2024 od 01.04.2024
Uczestnicy 350 PLN 450 PLN
Doktorant / stażysta 200 PLN 200 PLN
Studenci 70 PLN 70 PLN
  • O wysokości opłaty decyduje data wpłaty.
  • Nie ma możliwości dokonania opłaty w miejscu konferencji.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
SWIFT/BIC: CITIPLPX
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, hipertensja2024

Rezygnacja z uczestnictwa:

Faktury:

  • Organizator wystawia faktury na podstawie dokonanej wpłaty na dane podane w formularzu podczas rejestracji lub drogą mailową na adres: konferencje@ump.edu.pl.
  • Wystawienie faktury jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży.
  • Po tym terminie wystawienie faktury będzie niemożliwe.
  • Podstawa prawna: Terminy wystawiania faktur - zasada ogólna. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
  • Faktury z odroczonym terminem płatności, prosimy zgłaszać pod adresem konferencje@ump.edu.pl.
aktualizacja: 2024-06-09